شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸     |۴:۱۰
صفحه اصلی
عنوان NewsArchive را وارد کنید.
سال: ماه: روز:

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان باری بر دوش صنعتگران شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان باری بر دوش صنعتگران
شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان در سال 1370 با هدف ایجاد بسترهای مناسب برای استقرار صنایع و جذب سرمایه گذاری در این استان تاسیس شد.
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


موج ناآرام ، آرام و بیصدا رفت موج ناآرام ، آرام و بیصدا رفت
نمیدانم چرا ؟ اما با وجود ملاقات تقریبی شصت باره اش با بهار در درازای زندگیش و با وجود دارا بودن منصب والا و قابل اعتنای نظامی و نیز علیرغم آنکه همه گاه در بحبوحه خطرات در آوردگاه های دشوار ، حضوری موثر داشته است ، چرا انتظار وصالش برای بخش عظیمی ازجامعه ی دردمند ما همچنان باور کردنی نبود ....!!
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


دلم سر به دار شد، سردار دلم سر به دار شد، سردار
بچه بودم تو را از عکس های جبهه ای شناختم، بزرگ تر شدیم و شما بزرگ تر! مدافع مرزها شدی، قهرمان پدر و عمویم...
تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵


چگونه کسب و کار موفق داشته باشیم ؟ چگونه کسب و کار موفق داشته باشیم ؟
؛بنظر شما ویژه گی های یک کسب و کار موفق چیست ؟ با چه شاخص هایی می توانیم و ضعیت یک کسب و کار را ارزیابی کنیم ؟ به چه دلیل یا دلایلی می گوییم یک کسب و کار موفق هست ؟برای پاسخ به این سوال بهتر است از این زوایه به موضوع نگاه کنیم. هدف اصلی از ایجاد و راه اندازی کسب و کار چیست ؟ اصولا چرا فرد یا افرادی با مشارکت و سرمایه گذاری زمینه لازم را برای فعالیت اقتصادی فراهم می کنند.
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۸


برند داشتن، سود است یا زیان ؟ برند داشتن، سود است یا زیان ؟
شاید امروزه دغدغه بسیاری از مدیران کسب و کارها برندسازی باشد. اما در این میان سوالات زیادی ذهن مدیران را باید درگیر خود کند.
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۲


گذری بر اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در استان خوزستان گذری بر اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در استان خوزستان
کابان نیوز،گردشگری، صنعتی است پیچیده با طیف گسترده‌ای از ناشناخته‌ها که این ویژگی، کسب و کار و سرمایه‌گذاری در این مسیر را با دشواری‌هایی روبرو ساخته است اما از سوی دیگر، منافع اقتصادی فراوان صنعت گردشگری، سبب شده تا توجه بسیاری از علاقمندان و سرمایه‌گذاران به سوی آن جلب شود. صنعتی که اکنون به عنوان یکی از سه صنعت بزرگ در بسیاری از کشورها شناخته شده و فواید بسیاری را برای مقاصد سبب شده است. به علت خاصیت اشتغال‌زایی و سودآوری نسبتاً سریع گردشگری، این صنعت بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند سرعت بخشیدن به توسعه گردشگری را تضمین کند و ایده‌ها و فناوری‌های جدید را برای یک مقصد به ارمغان بیاورد.
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۵


ظرفیت مغفول صنعت بیمه استان بر توسعه نیافتگی ظرفیت مغفول صنعت بیمه استان بر توسعه نیافتگی
ظرفیت مغفول صنعت بیمه استان بر توسعه نیافتگی  توسعه خوزستان و ناهماهنگی شاخص های توسعه یافتگی استان یک معمای جالبی را به تصویر کشیده است. از یک طرف سهم استان از اقتصاد ملی با نفت)7.9 درصد-رتبه 2 )و بدون نفت )6 درصد-رتبه 4 .)اما این رتبه نه تنها مزیتی برای استان نداشته بلکه در حال حاضر تاثیر پذیری ساختار اقتصادی استان از معضالت اقتصاد ملی قابل توجه است. زیرا سهم پایین کارگاه های کوچک و متوسط از تعداد و ارزش افزوده صنایع نسبت به کشور و همچنین سهم باالی بخشهای مواجه شده با رکود کشور در ساختار اقتصادی استان )نظیر بخش صنعت و مسکن( و از همه مهمتر سهم اشتغال کارکنان دولت از کارکنان کل استان برابر 4.16 درصد و در کشور برابر 6.11 درصد می باشد که نشان می دهد که اقتصاد استان 5.1 برابر دولتی تر از کشور است.
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۱


  صنایع کوچک خوزستان و نابسامانی محیط کسب‌وکار صنایع کوچک خوزستان و نابسامانی محیط کسب‌وکار
هر سال بیست ویکم مرداد فرصت مغتنمی برای به تصویر کشیدن جایگاه واقعی صنایع کوچک و متوسط وارج نهادن به تالشهای بيشائبه این عرصه اقتصاد است که بیش از 96 درصد کل صنایع کشور و حدود 50 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند. البته ذکر جایگاه و اهمیت این بخش از اقتصاد حداقل در این نوشتارتنها »تعارف« است و اگر قرار است »بر مبلغ بیافزاییم« الزم است نگاهی کوتاه به شرایط موجود صنایع کوچک و متوسط استان و شرایطی که موجب نابسامانی محیط کسبوکار این صنایع شده است، بپردازیم. صنایع )بنگاههای( کوچک و متوسط، در مقایسه با صنایع بزرگ مطرح شده و نسبت به آنها مزایای مشهودی ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغالآفرینی و انعطافپذیری بیشتری دارند. تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید از جمله معیارهایی هستند که برای تفکیک صنایع )کوچک، متوسط و بزرگ( بهکار میروند. در این میان رایجترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین میشود.
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۱