شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸     |۵:۱۳
صفحه اصلی > صنعت و معدن > نگاه دوگانه به صنایع کوچک در خوزستان
نگاه دوگانه به صنایع کوچک در خوزستان
نگاه دوگانه به صنایع کوچک در خوزستان (تعداد بازدید : 108)


استان خوزستان دارای پتانسیل های  خاص و ویژه ای است كه در كمتر استانی از كشور چنین قابلیت هایی موجود می باشد و همین ویژگی ها عاملی گردیده تا این استان از فرصت های مناسبی  برخودار گردد بنحوی که علاوه بر  سرمایه گذاری دولتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش خصوصی را نیز به خود جلب نموده است.

از جمله موارد توسعه پایدار ومهم توسعه اقتصادی یک کشوراحداث صنایع بزرگ ،متوسط و کوچک می باشد که در سطح رشد و رفاه اقتصادی و همچنین تولید ناخالص ملی نقشی اساسی را ایفا می کنند .

در همین راستا خوزستان یکی از استانهای برتر کشور است که برخی از بزرگترین صنایع بزرگ ومتوسط ایران در ان مستقر می باشد و حجم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را بخود اختصاص داده است.

حجم سرمایه گذاری واحد‌های بزرگ به نسبت واحدهای کوچک و متوسط ۵ درصد است که بالغ بر55درصد اشتغال را در بر دارد و صنایع کوچک نیز95درصد صنایع استان که 45درصدفرصت شغلی را ایجادنموده است.

 باذکر مقدمه ارائه شده فوق درحالی که به اعمال تحریم های سیاسی واقتصادی و بالارفتن نرخ ارز که غالب صنایع دچارمشکل گردیده اند وازسویی  بدلیل آنکه در خوزستان حجم زیادی سرمایه گذاری دولتی نسبت به سایر استان ها انجا شده است درمی یابیم که جهت رفع مشکلات نگاه دو گانه ای از سوی نهادها و سازمانهای متولی از جمله معاونت اقتصادی استان و سازمان صمت استان وجود دارد. نگاهی که بیشتر به سمت صنایع بزرگ استان معطوف است بنحوی که صنایع کوچک مورد غفلت و بی مهری قرارگرفته اند.صنایع بزرگ که مسایل و مشکلات انها بعضا در مرکز کشورو وزارت خانه ها به دلیل ارتباطات قوی مدیریتی در حال پیگیری می باشد می طلبد که در استان صنایع کوچک  نیز مورد تفقدقرارگیرند.

باتوجه به نتایج پژوهشی از سوی کارشناسان اقتصادی که  حاکی از آن است که بهره وری کل، متوسط و نهایی کل صنایع کوچک کمتر از کل صنایع بزرگ است، اما برخی از گروه های صنعتی کوچک اگر موردحمایت واقع گردند نسبت به صنایع بزرگ دارای بهره وری بیشتری خواهد بود،این درحالی است که دراستان ما به صنایع کوچک توجه کمتری شده است.

صنایع کوچک این پتانسیل را دارند که در زمینه تولید، صادرات وافزایش توان رقابتی در بازارهای منطقه ای نقش مهم و اساسی در توسعه اقتصادی را داشته باشند.

واز نکات مهم صنایع کوچک و متوسط استان تکمیل زنجیره ارزش تولید واحد‌های بزرگ استان است که در صورت توجه به این نکته و رفع مشکلات و مسایل گروههای صنعتی با تکمیل زنجیره تولیدات متناسب با پتانسیل استان بخش مهمی از اشتغال در صنایع کوچک و متوسط محقق خواهد شد

علی کایدانی


ساعت درج خبر: ۲۳:۵۹
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۴
منبع :


نظرات: