آقای رزم حسینی در صنعت کشور چه خبر است؟دو ضربه مهلک بر صنعت کشور؛
شهرکهای صنعتی ایران و سازمان ایدرو ،قربانی صالحی نیا

وضعیت صنعت در استان خوزستان را که بررسی کنیم به صدای دادخواهی صنعتگرانی می رسیم که در تمام این سال‌ها فریاد زدند و استمداد طلبیدند و کسی نبود که به دادشان برسد و  اکنون دیگر توانی برای بیان شرایط موجود ندارند. این عدم توان، گواه اوضاع نابسامان و شرایط نابهنجار تولید و صنعت استان است، صنعتی ورشکسته که مسئولانش اما پی‌درپی لوح تقدیر می‌گیرند!

شرایطی که مسئولان استان به عکس جلوه داده‌اند و احتمالاً برای این به عکس جلوه دادن ها، لوح تقدیر گرفته‌ باشند! اما روی این موضوعات را که نمی توان همه جا درپوش گذاشت! مثل فریادهایی که در کنار مردم خوزستان به خاطر ضعف عملکرد استاندار خوزستان زدیم اما به جای بازخواست مسئولان، راه های دادگاه را نشان ما دادند! خوشبختانه ماه پشت ابر نماند و کسب رتبه ۳۱ در بین استان‌های کشور، مهر تاییدی بر حرف‌هایمان در حوزه‌های مختلف بود. یا عملکرد مفتضحانه معاونت عمرانی استانداری که باز هم وزارت کشور، دست پرده پوشان را رو کرد!

 این بار هم در حوزه صنعت البته نه در سطح استان بلکه در سطح کشور، ماه پشت ابر نماند؛ از سوی دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارنامه اعمال این وزارتخانه به معاونین وزیر صنعت معدن و تجارت کشور منعکس شد. کارنامه ای که در سال ۹۸ و ۹۹ مبین عملکردی ضعیف و فاجعه‌بار است. در این کارنامه که به استناد نامه های سازمان اداری و استخدامی کشور، امتیاز های کسب شده را در حوزه شاخص های عمومی و اختصاصی بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۹۸ سازمان مذکور و مقایسه با نتایج سال قبل عنوان کرده است، چهارده سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که گفتن این امتیازات به این شکل، عمق فاجعه را نشان نمی دهد، بلکه باید اصل عملکرد ارزیابی شده منتشر شود تا همه صنعتگران بدانند دلیل ورشکستگی شان را کجا جست و جو کنند. در این کارنامه مفتضحانه، بیشترین رشد منفی امتیاز کل مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با منفی 22/3 درصد، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با منفی۱۶/۶ درصد، و همچنین بیشترین درصد رشد منفی امتیاز در شاخص عمومی با ۲۶/۶ درصد و اختصاصی ۲۰/۲  درصد در میان سازمانهای وابسته متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است! 

در بخش کمترین ها باز هم کمترین امتیاز کسب شده از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز متعلق به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با ۱۱۱۷ امتیاز بوده است!

به طور مثال؛ در بحث شهرک های فناوری،  در شاخص استقرار واحد در شهرک فناوری به بهرداری رسیده  باید تا پایان سال ۹۸ تعداد ۲۰ واحد به بهره برداری برسد اما عملکرد سال ۹۸ در این واحد، صفر ارزیابی شده و همچنین  در واحدهای دیگر در این شاخص هم یا صفر بوده یا یک! در سال ۹۹ هم در همین شاخص باز به همین شکل بوده است!

در سال ۹۹ از ۵۷ برنامه مصوب تنها ۱۶ برنامه در زمان خود، پایان یافته است یعنی ۲۸ درصد؛ و ۷۲ درصد از برنامه ها تاخیر طولانی دارند!

 حالا با این تفاسیر، محسن صالحی نیا، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی ایران که این امتیازات فاجعه بار را برای کشور به ارمغان آورده، به جایگاه ریاست سازمان ایدرو منصوب کرده‌اند! سازمان عریض و طویل بسیار مهمی که مدیریت قبلی اش، توانست بیشترین نمره را در ارزیابی عملکرد کسب کند!

سوال اینجاست؛ آقای رزم حسینی؛ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که پس از کش و قوس‌های فراوان و عزل و نصب های این وزارتخانه به این سمت منصوب شده‌اید، آیا از نامه شماره  ۶۰/۱۸۰۰۴۶ که در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۹ برای تمامی معاونین تان صادر شده و عملکرد معاونت‌های این سازمان به خصوص سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در آن درج شده، خبر دارید؟ 

آیا از بازداشت مدیران عامل شرکت شهرکهای صنعتی توس مشهد، البرز، اراک و قم به اتهام تضییع حقوق بیت المال و رانت و پولشویی سازمان یافته و دریافت رشوه خبر دارید که همه در دوره محسن صالحی نیا اتفاق افتاده است؟ 

آیا از اقدامات بی اثر و زد و بندهای سیاسی مدیرعامل پر حاشیه شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان که فقط با برنامه چینی به دنبال اخذ لوح تقدیر از این مدیر و آن استاندار و فلان نماینده و بهمان معاون وزیر است، اطلاعی دارد؟ 

چه چیز برای کنار گذاشتن یک مدیر کافی است که صالحی نیا آن گزینه را ندارد؟

 دلیل اینکه یک مدیر ضعیف و پر حاشیه به نام محسن صالحی نیا با زیرمجموعه های ضعیف در استان ها، جایگزین مدیری شده که عملکرد قابل قبول تری در بین تمام سازمان‌های وابسته صمت داشته و در واقع آبرو داری کرده؛ چیست؟ 

سازمان ایدرو یا همان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،  صنایعی همچون صنعت انرژی: شامل نفت، گاز و پتروشیمی در حوزه های بالادستی و پایین دستی و تاسیسات و تجهیزات وابسته به آنها و نیز انرژی های تجدید پذیر، صنعت حمل و نقل: شامل خودرو، دریایی و ریلی، صنایع نوین و سایر صنایع از جمله فولاد، لاستیک، نساجی، کاغذ، دارویی، صنایع کوچک و متوسط و صنایع فلزی را تحت مدیریت خود دارد.

 چطور می شود فردی که کمترین امتیاز را در بین ۱۴ سازمان وابسته به وزارت صمت دارد و ضعیف ترین عملکرد و بیشترین انحراف عملکرد را داشته، به مدیریت سازمانی به این مهمی منصوب شود که مدیریت قبلی اش توانسته مثبت تر از دیگر سازمان های وابسته عمل کند؟

 اصلاً دلیل انتخاب این مدیر ضعیف که در شهرک‌های صنعتی عملکرد خود را به اثبات رسانده و صدای صنعتگران را در جایی جای کشور در آورده؛ چیست؟

آقای رزم حسینی؛ با توجه به شعار مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید که نشان از اهمیت تولید دارد و کشور باید به تولید داخل تکیه کند، آیا انتصاب محسن صالحی نیا به این جایگاه، ضربه مهلکی به صنعت و فعالان صنعتی سراسر کشور نیست؟ 

آیا اینکه صالحی نیا، معاون ضعیف تر از خود را جایگزین خود در شرکت شهرکهای صنعتی ایران کرده، ضربه نهایی به صنعت کشور نیست؟ 

آقای رزم حسینی در صنعت کشور چه خبر است؟ 

تا چه زمانی صنعت گران باید تاوان اشتباه مدیران ضعیف را در جای جای کشور به خصوص استان استراتژیک و صنعتی همچون خوزستان، بپردازند؟ 

این همه جوانان تازه نفس و تحصیلکرده و متخصص در امور، چه زمانی می توانند اداره امور صنعت را به عهده بگیرند؟

اگر هشدارهای فعالان حوزه صنعت و متخصصان عرصه تولید در نظر گرفته نشود، صنعت و به طور کلی حوزه تولید بیش از پیش به قهقرا خواهد رفت. به همین جهت  فعالان حوزه صنعت استان خوزستان که دیرزمانی به دلیل رفتارهای سلیقه ای و خودشیفتگی مدیران، گوشه عزلت گزیده اند، و آنها که با چنگ و دندان خود را در عرصه کار و فعالیت نگه داشته اند، درخواست بررسی مجدد کارنامه مدیرعامل جدید سازمان ایدرو و مدیرعامل سابق شهرکهای صنعتی ایران است.

همچنین از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه های تاثیرگذار دولت در تمامی حوزه ها به خصوص حوزه اقتصاد کشور و تنظیم کننده بازار است و شرایط اقتصادی مردم نیز با بالا و پایین شدن قیمت ها، بر بنیان خانواده اثر می گذارد و با مشکلات عدیده مواجه می کند، لذا باید سه قوه نظارت متفاوت تری نسبت به این وزارتخانه مهم داشته باشند،

به طور ویژه از نمایندگان مجلس به خصوص نماینده فعال در کمیسیون صنایع می خواهیم نسبت به عملکرد وزیر صمت و عزل و نصب های این وزارت خانه نظارت بیشتری داشته باشند تا بیش از این به تولید و صنعت و اقتصاد ایران، ضربات جبران ناپذیر وارد نشود.علی کایدانی

۱۳۹۹/۰۸/۲۴
kabannews.com
نام شرکت: