سه‌شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰     |۴:۳۹
صفحه اصلی > گزارش تصویری - بازدید مشترک دکترمحسن رضایی و استاندارخوزستان ازطرح های پتروشیمی وآلومینیوم مسجد سلیمان
List گزارش تصویری - بازدید مشترک دکترمحسن رضایی و استاندارخوزستان ازطرح های پتروشیمی وآلومینیوم مسجد سلیمان

1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8