سه‌شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰     |۳:۵۴
صفحه اصلی > گزارش تصویری - انعقاد قرارداد سه جانبه شرکت های نفت , فولاد اکسین و لوله سازی خوزستان
List گزارش تصویری - انعقاد قرارداد سه جانبه شرکت های نفت , فولاد اکسین و لوله سازی خوزستان

1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8