چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹     |۱۴:۲۳
صفحه اصلی > عملکرد تولید و رشد اقتصادی ایران در سال های 95-1340
print کد خبر:
عملکرد تولید و رشد اقتصادی ایران در سال های 95-1340
عملکرد تولید و رشد اقتصادی ایران در سال های 95-1340 (تعداد بازدید : 48)

سید لطف الله هاشمی، در یادداشتی که در اختیار کابان نیوز قرار داده است، به بررسی تولید ناخالص داخلی ایران پرداخته است.
متن یادداشت سید لطف الله هاشمی، به شرح زیر است:

الف- ارزش تولید:

از سال 1340 تا پایان سال 1355، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از 1057 هزار میلیارد ریال به 5261 هزار میلیارد ریال (به قیمتهای ثابت ) رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی این دوره 16 ساله، حدود 5 برابر شده است. با آغاز سال 1356، روند تولید معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می نماید. شرایط نزولی تولید با توجه به بی ثباتی دوره انقلاب و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می یابد به نحوی که تولید با کاهش 58 درصدی، از 5261  هزار میلیارد ریال در سال 55 به 2212 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1360 می رسد. پس از آن، با وجود افزایش تولید در سالهای 61 و 62، روند نزولی (به جز سال 66) تا سال 67 (سال پایان جنگ) ادامه می یابد. اما از سال 1368 روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز سال های 73، 76، 78 و 87 روند صعودی تولید تا پایان سال 90 ادامه یافته است. به طوری که تولید از 2531 هزار میلیارد ریال در سال 67 ، به 6930 هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی دوره 23 ساله پس از جنگ، 2.7 برابر  و در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال پایان جنگ ( سال ۱۳۶۷)، ۳ برابر شده است.

ب- تولید سرانه:

 از سال 1340 تا پایان سال 1355، تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از 47.3 میلیون ریال به 156.1  میلیون ریال در سال (به قیمتهای ثابت) رسیده است. در واقع تولید سرانه ایرانی ها طی 16 سال، 3.3 برابر شده است که از بهبود قابل توجه سطح رفاهی آنان در این دوره حکایت دارد. با آغاز شرایط انقلابی در سال 1356، روند تولید سرانه  معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می نماید. علاوه بر روند نزولی تولید کل با توجه به بی ثباتی دوره انقلابی و پس از آن، آغاز جنگ ایران و عراق، افزایش سریع جمعیت، سیر نزولی تولید سرانه را تشدید نموده است، به نحوی که تولید سرانه با کاهش 66 درصدی، از 156.1میلیون ریال در سال 55، به 53 میلیون ریال در پایان سال 1365 می رسد اما در سال های پس از جنگ، با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه های 70 و 80 ، روند صعودی تولید سرانه آغاز شده و به حدود 94.5 میلیون ریال در سال 1395 رسیده است که 39.5 درصد کمتر از رقم مشابه سال 1355 بوده است. 

 ج- نرخ رشد اقتصادی:

در دور ه زمانی سال های 1341 تا سال 1355، نرخ رشد اقتصادی ایران بین 6.9 تا 21.6 با میانگین حدود  10.4درصد بوده است در حالی که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران پس از انفلاب  2.34 درصد بوده است. 

 با آغاز شرایط انقلابی و اعتصابات، سال 1357 دارای بیشترین نرخ رشد منفی اقتصادی (26.3- درصد) در این دوره زمانی بوده و پس از آن  به جز سالهای 61 ،62 و 66، نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ منفی بوده است. 

پس از جنگ تحمیلی (سال های 95-1368) بیشترین نرخ رشد مثبت اقتصادی کشور، در سال 1368 ( به میزان 17.6 درصد) و پس از آن در سال 1395( به میزان 14 درصد) بوده است. سال 1368، اولین سال پس از پذیرش قطعنامه آتش بس بین ایران و عراق و سال 1395، اولین سال پس از توافق برجام بوده است. در این دوره زمانی، بیشترین نرخ رشد منفی اقتصادی کشور در سال 1391 ( به میزان 8.3- درصد) در اثر تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران از طریق محدود کردن واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای  تولید و صادرات، بوده است.

سید لطف الله هاشمیساعت درج خبر: ۲۲:۰
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
منبع :


نظرات: