جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹     |۶:۳۰
صفحه اصلی > قومیت گرایی و صدمات جبران ناپذیر
print کد خبر:
قومیت گرایی و صدمات جبران ناپذیر
قومیت گرایی و صدمات جبران ناپذیر (تعداد بازدید : 213)

شاید یکی از مهمترین آفت های اجتماعی  که صدمات جبران ناپذیری به ساختارهای اجتماعی و حتی اقتصادی می زند قومیت گرایی است چراکه باعث میشود بجای برادری و وحدت و همکاری  در راستای رشد وتحول،دشمنی های پنهان و ریشه ای ایجادشوداما ریشه های قومیت گرایی از کجا شکل میگیرد فردی که در کودکی خود مرتبا توسط والدین و اطرافیان و دوستان خود بدلایل ظاهری یا رفتاری یا گفتاری یا دلایل مختلف دیگری تحقیر شده است و نواقص و تفاوت هایی در خود نسبت به هم سن ها یا حتی اعضا خانواده راتصور کرده است دچار عزت نفس و اعتماد بنفس پایین شده و خود را فردی بی ارزش میداند و سعی میکند برای جستن هویت خود دست به دامان موضوعات بیرونی شود تا اضطراب ناشی از بی ارزش بودن خود را کاهش دهدو احساس امنیت کند .

برای ادامه دادن به فعالیت های اجتماعی پس موضوعی را انتخاب میکند که بتواند عده ای را برای تایید و تشویق خود برانگیزد و موضوع قومیت گرایی میتواند دراین راستا به او کمک کند چراکه میتواند توجه و نگاه مثبت محدود افراد را بخود جلب کندواحساس حقارت و بی ارزشی که باعث روان رنجوری او شده است را در ناخوداگاه خود واپس رانی کند هرچند این واپس رانی خود در بلند مدت صدمات روحی و روانی و جسمی زیادی به او وارد میکند چراکه هر احساسو هیجانی که سرکوب شودبشکل بیماری بعداز مدتی ظاهر خواهدشد.

افراد قومیت گرا اتفاقا اعتقاد قلبی به اینکه قومیت خود  برتر و بهترین است را قلبا قبول ندارند و اتفاقا از قومیت خود خجالت زده و شرمنده هستند چراکه فردی که قومیت خودرا قبول داشته باشد هیچ دلیلی برای تعصب  و گرایش های نژادپرستانه ندارد بلکه وقتی قومیت خود را ناقص  بداند سعی میکند برای پنهان کردن آن تعصب بخرج بدهد تا کسی به ضعف های آن پی نبرد تعصب تردیدهای سرکوب شده است وقتی فردی تردید دارد با تعصب و قومیت گرایی سعی در مخفی کردن آن تردید دارد حتما افراد متعصب در موضوعات مختلف را دیده اید که وقتی درآن خصوص تعصب بحث میکنند بشدت کم می اورند و دلیل ومنطق لازم راندارند وشروع به عصبانیت و بروز خشم میکنند تا ضعف استدلالی خود را بپوشاننداما دلیل دیگر قومیت گرایی شاید این باشد که جامعه ای که عدالت اقتصادی  وجودنداشته باشد و توزیع ثروت عادلانه نباشد افرادی برای جبران این بی عدالتی پاسخ نامناسب میدهند و بجای جستجو راه چاره برای حل مشکلات  راحترین راه یعنی رفتن به سمت قومیت گرایی را انتخاب میکنند تا با رفتن پشت سنگر قومیت گرایی از مسئولیت های اجتماعی حل مشکلات فرار کنند .

قومیت گرایی باعث میشوداز ظرفیت و پتانسیل اقوام دیگر استفاده نشود و فرد قومیت گرا  ضعیف ترین را از قوم خود به توانمند ترین قوم دیگر ترجیح دهد و این نگاه کم کم اقوام دیگر را حذف میکند و استفاده از استعدادها و توانایی هارا کاملا ازبین می بردو حتی زمانی که ناچار از قومیتی دیگر مجبور به انتخاب شود بدترین و ضعیف ترین گزینه را انتخاب میکند تا در نگاه قومیت گرایانه خود مجددا مهر تاییدی بر ضعف دیگران و توان خود بگذارد .قومیت گرایی ویروسی است که وقتی توسط فرد بیمار منتشر میشود سیستم را بیمار و منفعل میکند و باعث میشود کسانی که تا دیروز برادر و دوست بودند بدون اینکه متوجه شوند بصورت آرام  و خزنده به سمت دشمنی خواهند رفت واین دشمنی چنان سریع در بین افراد با قومیت های مختلف  منتشر میشود که خود افراد هم از سرعت آن غافلگیر میشوند.یکی از مهمترین  راههای جلوگیری از صدمات قومیت گرایی افزایش سطح آگاهی و شناخت جامعه در خصوص صدمات  آن  به افراد میباشد و دومین راه این است که افرادی که در هر سطح مسولیتی میخواهند بگیرند سلامت روان آنها توسط روانشناسان مجرب ارزیابی شود چراکه قومیت گرایی از روان بیمار نشات میگیرد.

لازم است نخبگان و اساتید دانشگاهی بطور جد به این موضوع ورود کرده و راهکارهای مناسب وعلمی برای مدیریت و درمان آن ارایه کنند .

خوزستان استانی با قومیت های متعدد که ظرفیت های و توانمندی های بسیار زیادی درانها وجود دارد که وحدت و همدلی و ایجاد یک هدف مشترک یعنی خوزستان سربلند و موفق  میتواند همبستگی در راستای سازندگی و حل مشکلات استان ایجاد کند .

اما متاسفانه انگشت شمارمدیران قومیت گرا علاوه بخطر انداختن رشد و پیشرفت استان عزیزمان بلکه سلامت روان افراد جامعه را نیز بخطر می اندازند و باعث می شونداین تفکر مسموم خود را در افرادی که دقیقا مثل خودشان ضعیف هستند منتقل کنند و این آفت و ویروس مخرب را در بین افراد جامعه منتشر و باعث تخریب ساختارهای اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی شوند.

امیداست برای پویایی و رشد استان عزیزمان هرچه زودتر بصورت جدی و علمی به موضوع پرداخته شود و علاوه بر برکناری افراد قومیت گرا به ساز وکارهای علمی برای ریشه کنی آن بپردازیم تا تمام استعدادها و ظرفیت ها در راستای خدمت به مردم شریف استانمان قرار بگیرد.

امین قربانی 
روانشناس و طرحواره درمانگر


ساعت درج خبر: ۲۱:۲۳
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
منبع :


نظرات: