سه‌شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰     |۳:۵۹
صفحه اصلی > هزینه و درآمد خانوارهای استان خوزستان در سال ۱۳۹۸
print کد خبر:
هزینه و درآمد خانوارهای استان خوزستان در سال ۱۳۹۸
هزینه و درآمد خانوارهای استان خوزستان در سال ۱۳۹۸ (تعداد بازدید : 371)

سید لطف الله هاشمی

کابان نیوز؛هدف كلي طرح آمارگيري هزینه و درآمد خانوار، برآورد متوسط هزينه ها و درآمد يك خانوار شهری و يك خانوار روستايي در سطح كشور و استانها است. اهميت این طرح در امکان بررسي روند مصرف کالاها و خدمات، بررسي توزيع درآمد وبررسي خانوارهاي زير خط فقر می باشد. طرح مذکور، با استفاده از توصیه های سازمان ملل متحد به روش آمارگیری نمونه ای با مراجعه به خانوارهای نمونه در نقاط شهری و روستایی انجام می گیرد. آمارهای این گزارش، از نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی می باشد که مرکز آمار ایران منتشر کرده است.

در سال ۱۳۹۸ در استان خوزستان:

1-خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۲۶.۵ میلیون ریال و ۲۷۳.۴ میلیون ریال برای خرید و بهره مندی از کالاها و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند. این مبالغ نسبت به سال قبل به ترتیب ۱۳ و ۱۱.۴ افزایش نشان می‌دهند. در حالیکه به قیمت ثابت (سال پایه ۱۳۹۵) به ترتیب ۱۶.۲ و ۱۷.۹ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته‌اند.

2-متوسط درآمد یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۴۶۸.۳ میلیون ریال و ۳۵۴ میلیون ریال بوده است. این ارقام نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۱.۲ درصد و ۲۱.۳ درصد افزایش نشان می می‌دهند اما به قیمت ثابت (سال پایه ۱۳۹۵) به ترتیب ۱۰.۱ درصد و ۱۰.۶ درصد، کاهش داشته اند.میانگین درآمد سالانه یک خانوار شهری و روستایی در کشور در سال ۱۳۹۸ به قیمت ثابت (سال ۹۵)، نسبت به سال قبل به ترتیب ۷.۴ و ۷.۲ درصد کاهش داشته است.به عبارت دیگر در سال 1398، میزان کاهش قدرت خرید خانوارهای استان خوزستان در مقایسه با کشور، بیشتر بوده است.

3-کمترین هزینه و درآمد خانوارها  به قیمت ثابت در سال 1398 (که بیانگر کمترین قدرت خرید و رفاه خانوارها در این سال در دوره زمانی مذکور می باشد) و بیشترین متوسط درآمد یک خانوار شهری و روستایی به قیمت ثابت، در سال 1395 بوده است.

در سال های 98-1393، کمترین و بیشترین نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری و روستایی استان خوزستان به ترتیب در سال های 1395 ( اولین سال پس از توافق برجام)  و 1398 ( دومین سال پس از خروج آمریکا از توافق برجام و آغاز دور جدید تحریم های اقتصادی ) بوده است.

4-میانگین درآمد سرانه در نقاط شهری و روستایی استان خوزستان به ترتیب ۱۲۹.۸ میلیون ریال( در رتبه ۲۱ در بین استان ها) و ۹۰ میلیون ریال (در رتبه ۱۵ در بین استان ها) بوده است.

جدول 1: میانگین هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری استان خوزستان در سال های 98-1393- واحد: میلیون ریال
نمودار 1: میانگین هزینه و درآمد سالانه یک خانوار شهری استان خوزستان به قیمت ثابت سال 1395-میلیون ریال

جدول 2: میانگین هزینه و درآمد سالانه یک خانوار روستایی استان خوزستان در سال های 98-1394- واحد: میلیون ریال


 
نمودار 1: میانگین هزینه و درآمد سالانه یک خانوار روستایی استان خوزستان به قیمت ثابت سال 1395-میلیون ریال


ساعت درج خبر: ۲۱:۱۴
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۲
منبع :


نظرات: